LLAIS ANNIBYNNOL I BOB CEFNOGWR

EIN GWELEDIGAETH

Ein nod yw creu sianel ar gyfer deialog barhaus ac adeiladol rhwng cefnogwyr a bwrdd a rheolwyr Rygbi Caerdydd.

EIN FFOCWS

Rydym yn canolbwyntio ar Rygbi Caerdydd a'i dimau cysylltiedig. I ni, mae hyn yn amlwg yn cynnwys Clwb Rygbi Caerdydd. Galwch ni'n hen ffasiwn, ond rydyn ni'n dal i feddwl o ran timau 1af ac 2il!

CAEL EICH CLYWED

Mae'r Ymddiriedolaeth yn rhoi llais clir, pwerus a democrataidd i gefnogwyr. Pan wneir penderfyniadau mawr am ein clwb, credwn fod yn rhaid clywed eich llais, llais annibynnol y cefnogwyr.

CEFNOGI

Rydym am helpu'r clwb, nid ei rwystro. Nid gwrthryfel yw hwn. Rydym am fod yn ffrind beirniadol sy'n cefnogi ac yn gweithio gyda'r bwrdd i helpu i wneud Rygbi Caerdydd yn llwyddianus eto.

CYMUNED

Ein clwb ni yw ein cymuned. Rydym am gryfhau'r bondiau rhwng y clwb a'i holl gefnogwyr.

GWARCHOD

Cadw hanes y clwb, tra'n hyrwyddo ei gyfrifoldebau rhanbarthol presennol. Mae esblygiad yn dda, ond mae ein hanes a'n treftadaeth yn allweddol i ddiffinio pwy ydym ni.


Recent Articles

The Principality Stadium: Rugby or Bierkeller
CF10 Rugby Trust | 21 March
As you grow older you realise that relationships can deteriorate – even when there has been a strong emotional attachment. You and your great friend at school or college may now have little in common: he or she may have voted Brexit while you voted Remain, or vice-versa. Rather than argue it is...
Read More
The Future Starts Now
Steve Coombs | 21 March
Soon, the WRU will have a new chairman, and a new Chief Executive. It’s the end of a selection process begun during the fallout from BBC Wales’s documentary exploring the moribund, toxic culture endemic within the WRU. But it also has to be the start of something. A recurring theme over the past...
Read More
Programme Notes (Ulster)
CF10 Rugby Trust | 04 March
Communication between the Cardiff Rugby board and the supporters is always constructive and something we have always encouraged
Read More