LLAIS ANNIBYNNOL I BOB CEFNOGWR

EIN GWELEDIGAETH

Ein nod yw creu sianel ar gyfer deialog barhaus ac adeiladol rhwng cefnogwyr a bwrdd a rheolwyr Rygbi Caerdydd.

EIN FFOCWS

Rydym yn canolbwyntio ar Rygbi Caerdydd a'i dimau cysylltiedig. I ni, mae hyn yn amlwg yn cynnwys Clwb Rygbi Caerdydd. Galwch ni'n hen ffasiwn, ond rydyn ni'n dal i feddwl o ran timau 1af ac 2il!

CAEL EICH CLYWED

Mae'r Ymddiriedolaeth yn rhoi llais clir, pwerus a democrataidd i gefnogwyr. Pan wneir penderfyniadau mawr am ein clwb, credwn fod yn rhaid clywed eich llais, llais annibynnol y cefnogwyr.

CEFNOGI

Rydym am helpu'r clwb, nid ei rwystro. Nid gwrthryfel yw hwn. Rydym am fod yn ffrind beirniadol sy'n cefnogi ac yn gweithio gyda'r bwrdd i helpu i wneud Rygbi Caerdydd yn llwyddianus eto.

CYMUNED

Ein clwb ni yw ein cymuned. Rydym am gryfhau'r bondiau rhwng y clwb a'i holl gefnogwyr.

GWARCHOD

Cadw hanes y clwb, tra'n hyrwyddo ei gyfrifoldebau rhanbarthol presennol. Mae esblygiad yn dda, ond mae ein hanes a'n treftadaeth yn allweddol i ddiffinio pwy ydym ni.


Recent Articles

Programme Notes (Newcastle)
CF10 Rugby Trust | 15 January
And so on it goes. At time of writing a solution to the impasse between the WRU and the Welsh professional teams has not presented itself.
Read More
Getting The Old Band Back together?
Andy Baker | 12 January
Are we confident that this is completely unfounded speculation....
Read More
Programme Notes (Scarlets)
CF10 Rugby Trust | 07 January
Last week we were proud to stand with our friends from the Ospreys and deliver a message to the WRU concerning the ongoing crisis that continues to blight the Welsh game.
Read More