LLAIS ANNIBYNNOL I BOB CEFNOGWR

EIN GWELEDIGAETH

Ein nod yw creu sianel ar gyfer deialog barhaus ac adeiladol rhwng cefnogwyr a bwrdd a rheolwyr Rygbi Caerdydd.

EIN FFOCWS

Rydym yn canolbwyntio ar Rygbi Caerdydd a'i dimau cysylltiedig. I ni, mae hyn yn amlwg yn cynnwys Clwb Rygbi Caerdydd. Galwch ni'n hen ffasiwn, ond rydyn ni'n dal i feddwl o ran timau 1af ac 2il!

CAEL EICH CLYWED

Mae'r Ymddiriedolaeth yn rhoi llais clir, pwerus a democrataidd i gefnogwyr. Pan wneir penderfyniadau mawr am ein clwb, credwn fod yn rhaid clywed eich llais, llais annibynnol y cefnogwyr.

CEFNOGI

Rydym am helpu'r clwb, nid ei rwystro. Nid gwrthryfel yw hwn. Rydym am fod yn ffrind beirniadol sy'n cefnogi ac yn gweithio gyda'r bwrdd i helpu i wneud Rygbi Caerdydd yn llwyddianus eto.

CYMUNED

Ein clwb ni yw ein cymuned. Rydym am gryfhau'r bondiau rhwng y clwb a'i holl gefnogwyr.

GWARCHOD

Cadw hanes y clwb, tra'n hyrwyddo ei gyfrifoldebau rhanbarthol presennol. Mae esblygiad yn dda, ond mae ein hanes a'n treftadaeth yn allweddol i ddiffinio pwy ydym ni.


Recent Articles

At Least Nero Fiddled
Martin Hughes | 21 August
It’s just over a month before the season starts. Playing budgets are still bafflingly unresolved and subject to, we are told, interminable intense debate. In most rugby nations this would be an unprecedented crisis. In Wales it is now all too predictable.On one side the Welsh Rugby Union seem...
Read More
A Few Words From A Critical Friend
Steve Coombs | 10 April
CF10’s position has always been that it wishes to be seen as a “critical friend” by the club. Criticising when necessary and telling home truths when the club needs to be told some home truths. Because we want the club to succeed. Our criticism comes from a place of love. This intention needs to...
Read More
Preview: Cardiff v Toulouse
Dan Pearce | 11 December
It won't quite be the spectacle we all imagined when Cardiff meet Toulouse in the opening game of the 2021/22 Heineken Champions Cup at the Arms Park on Saturday, 1pm kick-off. Rather than the Blue and Blacks testing ourselves against the reigning French and European champions in a repeat of the...
Read More